Nový web www.ekovps.sk

Autor: ekovps, 30.12.2021

Z nevyhnutných dôvodov sme pristúpili k inovácii nášho webu.

Informácie na tomto webe old.ekovps.sk sú aktualizované iba do 31.12.2021.

Všetky nové informácie už budú pridávané iba na nový web www.ekovps.sk 

Uzavretie lanovej dráhy Železná studnička - Kamzík od 27.09.2021 až do odvolania

Autor: ekovps, 24.09.2021

Z dôvodu rekonštrukcie prístupových lávok a búrania budovy Snežienky bude od 27.09.2021 (a minimálne celý október) až do odvolania uzavretá lanová dráha Železná studnička - Kamzík.

 

 

OVS Tržnica - vyhodnotenie 2.kolo

Autor: ekovps, 29.07.2021

Zápisnica z otvárania obálok obchodnej verejnej súťaže Tržnica - prenájom nebytového priestoru 526,80 m2.

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov - JESENNÉ UPRATOVANIE 2021

Autor: ekovps, 29.07.2021

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov - JESENNÉ UPRATOVANIE 2021

zber odpadu sm

Možnosť prenájmu priestorov v novej Tržnici na Trnavskom Mýte

Autor: ekovps, 19.07.2021

Radi by sme Vás touto cestou informovali o možnosti prenájmu priestorov v novej Tržnici na Trnavskom Mýte.

predavaj u nas

Nová Tržnica prechádza v súčasnej dobe revitalizáciou. Podstatou zmien, ktoré momentálne prebiehajú je zatraktívniť priestory Tržnice, máme v úmysle zaviesť jednotnú koncepciu,

Bezplatné WiFi v Novej Tržnici je ešte rýchlejšie

Autor: ekovps, 13.07.2021

Od dnešného dňa je bezplatné WiFi pre návštevníkov Novej Tržnice ešte rýchlejšie. Pri upgrade WiFi siete sme zvýšili počet AP (prístupových bodov) ako aj rýchlosť internetového pripojenia na dvojnásobok.

Prázdninová prevádzka LD Železná studnička - Kamzík

Autor: ekovps, 29.06.2021

Počas letných prázdnin od 01.07.2021 do 31.09.2021 premáva Lanová dráha Železná studnička - Kamzík okrem pondelka každý deň v týždni v zmysle prevádzkových/otváracích hodín.

OVS Tržnica - prenájom nebytového priestoru 526,80 m2 - 2. kolo

Autor: ekovps, 28.06.2021

EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90  Bratislava, v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ust. § 7 Zásad hospodárenia a nakladanie s majetkom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislava v platnom znení

v y h l a s u j e OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

Verejné obstarávanie - Náhradné diely pre motorové vozidlá EKO – podniku VPS

Autor: ekovps, 24.06.2021

Súťažné podklady k zákazke s názvom „Náhradné diely pre motorové vozidlá  EKO – podniku VPS“ budú poskytnuté na maili: turanska@ekovps.sk do 25.6.2021.

 

OVS Tržnica - vyhodnotenie

Autor: ekovps, 08.06.2021

Zápisnica z otvárania obálok obchodnej verejnej súťaže Tržnica - prenájom nebytového priestoru 526,80 m2.

Verejné obstarávanie - Opravy vozidiel EKO – podniku VPS

Autor: ekovps, 01.06.2021

Súťažné podklady k zákazke Opravy vozidiel EKO – podniku VPS 

budú poskytnuté na maili: turanska@ekovps.sk do 9.6.2021.

 

Obmedzenie pohybu v blízkosti vzrastlých stromov počas silného vetra

Autor: ekovps, 24.05.2021

Upozorňujeme obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto aby v prípade zhoršených poveternostných podmienok, predovšetkým  za silného vetra, veľkého dažďa a silného sneženia obmedzili, prípadne úplne eliminovali pohyb a zdržiavanie sa v blízkosti vzrastlých stromov

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov - JARNÉ UPRATOVANIE 2021

Autor: ekovps, 05.05.2021

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov - JARNÉ UPRATOVANIE 2021

 

OVS Tržnica - prenájom nebytového priestoru 526,80 m2

Autor: ekovps, 26.04.2021

EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90  Bratislava, v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ust. § 7 Zásad hospodárenia a nakladanie s majetkom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislava v platnom znení

v y h l a s u j e OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

Obchodné priestory na prenájom v Tržnici

Autor: ekovps, 19.04.2021

priestory na prenajom Trznica

S postupným uvoľňovaním protipandemických opatrení začali niektorí naši nájomcovia s úpravou ich obchodov. Hľadáte aj Vy obchodný priestor na svoje podnikanie?

Lanová dráha Železná studnička - Kamzík je uzavretá

Autor: ekovps, 04.01.2021

Lanovka Koliba Kamzík - Železná Studnička je dočasne zatvorená z dôvodu vyhlášky Ůradu verejného zdravotníctva SR, ktorou ...

Nová Tržnica je OTVORENÁ!

Autor: ekovps, 04.01.2021

Trznica jan

Prajeme Vám šťastný rok 2021

Autor: ekovps, 31.12.2020

SR2021

Lanová dráha opäť otvorená

Autor: ekovps, 04.11.2020

Lanová dráha Železná studnička - Kamzík je od 05.11.2020 opäť otvorá.

Ponuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku

Autor: ekovps, 03.11.2020

v zmysle ustanovenia § 11 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy ponúka na predaj fyzickým a právnickým osobám prebytočný a neupotrebiteľný hnuteľný majetok.

Uzavretie lanovej dráhy do odvolania

Autor: ekovps, 01.11.2020

Aj keď všetci pracovníci lanovaj dráhy Železná studnička - Kamzík prešli testami na vírusové ochorenie s výsledkom negatívny, vzhľadom na aktuálnu situáciu zostáva prevádzka lanovej dráhy uzavretá do odvolania.

Uzavretie lanovej dráhy v sobotu 31.10.2020

Autor: ekovps, 30.10.2020

Z dôvodu testovania pracovníkov strediska Lanová dráha Železná studnička - Kamzík bude v sobotu 31.10.2020 uzavretá prevádzka lanovej dráhy.

Zmena termínu na pristavenie kontajnera č.: 19

Autor: ekovps, 30.10.2020

Z kapacitných dôvodov a pre práce spojené s rozvozom materiálu na celoplošné testovanie sme museli  včera  29.10.2020 - štvrtok zrušiť pristavenie kontajnera na stojisko číslo 19 (Matúšková – Jaskov rad roh ulíc).

Lanová dráha 22.10., 23.10. a 24.10.2020 nepremáva - updated

Autor: ekovps, 19.10.2020

Z dôvodu prebiehajúcej údržby a revízíí bude Lanová dráha Železná studnička - Kamzík 22.10. 2020 (štvrtok), 23.10. 2020 (piatok) a 24.10. 2020 (sobota) uzavretá.

Aktuálne voľné pracovné miesta - jeseň 2020 - updated

Autor: ekovps, 25.09.2020

Príďte rozšíriť naše rady - ponuka práce: 

Strojný zámočník,

Automechanik,

Asistent/-ka riaditeľa.

Oslávme stred prázdnin na Lanovej dráhe

Autor: ekovps, 27.07.2020

Výnimočná akcia konaná 01. augusta 2020 (v sobotu) na Lanovej dráhe Železná studnička - Kamzík.

Lanovka pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby* ZADARMO.

Príďte rozšíriť naše rady - ponuka práce - Vedúci strediska Tržnica

Autor: ekovps, 22.07.2020

Príď rozšíriť naše rady - ponuka práce - vedúci strediska Tržnica. V rámci skvalitňovania našich služieb obsadzujeme pozíciu vedúci strediska Tržnica. Podrobnosti o požiadavkách a výberovom konaní sú nižie

Nový cenník prepravného na Lanovej dráhe

Autor: ekovps, 19.06.2020

Od 19.06.2020 platí na Lanovej dráhe Železná studnička - Kamzík nový cenník prepravného

EKO - podnik VPS má nového riaditeľa

Autor: ekovps, 25.05.2020

Uznesením č. 1628 Miestne zastupiteľstvo na návrh starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v súlade s ustanovením 11 ods. 4 písm. l zákona 3691990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  m e n u j e  Mgr. Vladimíra Mikuša s učinnosťou od 25. mája 2020

Otváracia doba Tržnice

Autor: ekovps, 22.05.2020

Otváracia doba Tržnice v čase obmedzenia jej prevádzky z dôvodu opatrení proti covid 19.

Video: Bratislava - Lanovkou z Koliby na Železnú studienku 2020 (4K)

Autor: ekovps, 14.05.2020

Natočili o nás:

video: Bratislava - Lanovkou z Koliby na Železnú studienku 2020 (4K)

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov - JARNÉ UPRATOVANIE 2020

Autor: ekovps, 14.05.2020

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov - JARNÉ UPRATOVANIE 2020

Lanová dráha Železná studnička - Kamzík otvorená aj v stredu

Autor: ekovps, 06.05.2020

Od 13.05.2020 (streda) bude lanová dráha Železná studnička - Kamzík bežne otvorená aj v stredu.

Otváracia doba po novom je od stredy do nedele a v štátne sviatky od 10:00h do 18:00h.

Samozrejme za dodržania všetkých aktuálne platných hygienických a bezpečnostných opatrení.

Tržnica na Šancovej ulici je otvorená!

Autor: ekovps, 06.05.2020

Odo dňa 06.05.2020 je otvorená Tržnica na Šancovej ulici za prísneho dodržiavania aktuálne platných hygienických opatrení.

Otváracia doba Tržnice je:

PON - PIA    8:00 - 18:00

SOB              8:00 - 13:00

Lanová dráha Železná studnička - Kamzík opäť otvorená.

Autor: ekovps, 01.05.2020

Dňom 02.05.2020 sa otvára pre verejnosť lanová dráha Železná studnička - Kamzík v štandardných otváracích hodinách za dodržania všetkých aktuálne platných hygienických a bezpečnostných opatrení.

Kuchajda a Jama sú od 01.05.2020 opäť otvorené.

Autor: ekovps, 30.04.2020

Na základe usmernenia pána starostu a konzultácie s Úradom verejného zdravotníctva SR a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva hl. m. SR Bratislava sa dňom 01.05.2020 otvára pre verejnosť prírodný areál jazera Kuchajda a voľnočasový park Jama v čase od 8:00 h do 20:00 h za dodržania všetkých aktuálne platných hygienických a bezpečnostných opatrení.

Tržnica na Šancovej ulici otvorená v obmedzenom režime.

Autor: ekovps, 22.04.2020

Dňom 20.4.2020 bola v obmedzenom režime pre zákazníkov otvorená Tržnica na Šancovej ulici.

Otváracia doba Tržnice v obmedzenom režime je :

PON - PIA    8:00 - 18:00

SOB              8:00 - 13:00

Stredisko údržby zelene je otvorené s obmedzeniami.

Autor: ekovps, 30.03.2020

Od pondelka 30.03.2020 je s obmedzeniami otvorené stredisko údržby zelene na Račianskej ulici a odoberá od obyvateľov Bratislavy - Nového Mesta biologicko-rozložiteľný odpad.

Uzavretie objektov/prevádzok/areálov na Novom Meste

Autor: ekovps, 17.03.2020

Z dôvodu prevencie proti šíreniu nákazlivej choroby sú až do odvolania uzavreté objekty/prevádzky/areály na Novom Meste:

- mestská tržnica na Trnavskom mýte

- všetky ihriská a športoviská na Novom Meste

- prírodný areál Kuchajda a Jama

- prevádzka lanovej dráhy Železná studienka - Kamzík

Stredisko údržby zelene je uzavreté.

Autor: ekovps, 16.03.2020

Z dôvodu prevencie je stredisko údržby zelene až do odvolania uzavreté a neodoberá od obyvateľov Bratislavy - Nového Mesta žiaden biologicko-rozložiteľný odpad. Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Nové Mesto zatvorilo svoje ihriská a športoviská

Autor: ekovps, 13.03.2020

Z dôvodu prevencie Bratislava - Nové Mesto zatvorilo svoje ihriská a športoviská. Tie, ktoré zamknúť nemožno, prosím nenavštevujte. Pohyb detí na čerstvom vzduchu je dôležitý, ale prosíme Vás, aby ste v týchto dňoch preferovali miesta s nižšou koncentráciou ľudí.

Zatvorenie prevádzky lanovej dráhy Železná studienka - Kamzík.

Autor: ekovps, 12.03.2020

Z dôvodu nariadenia ústredného krízového štábu Slovenskej Republiky (12.03.2020 o 13:42) je od 13.03.2020 na 14 dní uzavretá prevádzka lanovej dráhy Železná studienka - Kamzík.

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa -- prenájom pozemku pre OZ Odyseus

Autor: ekovps, 19.02.2020

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 10403/2 nachádzajúcom sa v k. ú. Nové Mesto a to občianskemu združeniu Odyseus, o.z.

Výsledky laboratórneho rozboru piesku z pieskovísk

Autor: ekovps, 28.10.2019

Výsledky laboratórneho rozboru piesku z pieskovísk verejných detských ihrísk na Račianskom mýte, Kraskovej ulici a na ulici V. Tegelhoffa v Bratislave, ktorý vypracoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov - JESENNÉ UPRATOVANIE 2019

Autor: ekovps, 22.10.2019

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajenrov - JESENNÉ UPRATOVANIE 2019

Dopĺňame naše rady, príďte k nám pracovať:

Autor: ekovps, 26.08.2019

•Ponuka práce - Pracovník na ručné čistenie komunikácií
•Ponuka práce - Vodič
•Ponuka práce - Údržbár - inštalatér
•Ponuka práce - Obsluha malej mechanizácie
•Ponuka práce - Vodič obsluha mechanizmov
•Ponuka práce - Pomocný robotník na útvare údržby
•Ponuka práce - Robotník pri údržbe zelene

Výsledky pravidelných kontrôl vody jazera Kuchajda II

Autor: ekovps, 23.08.2019

V prílohách zverejňujeme výsledky pravidelných kontrôl vôd z jazera Kuchajda, ktoré vykonáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave hlavnom meste.

Výsledky pravidelných kontrôl vody jazera Kuchajda

Autor: ekovps, 30.07.2019

V prílohách zverejňujeme výsledky pravidelných kontrôl vôd z jazera Kuchajda, ktoré vykonáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave hlavnom meste.

Informácie o pláne kosenia

Autor: ekovps, 02.07.2019

Na našom webe pribudla nová informácia o pláne kosenia na najbližšie dni

Otvorenie prírodného kúpaliska Kuchajda pre letnú sezónu 2019

Autor: ekovps, 20.06.2019

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto súhlasí v zmysle platných zákonov s uvedením prírodného kúpaliska Kuchajda do prevádzky pre letnú sezónu 2019 od 22.06.2019 do 31.08.2019.

Čiastočne obmedzená možnosť návštevy areálu Kuchajda

Autor: ekovps, 31.05.2019

Z dôvodu organizácie podujatia bude čiastočne obmedzená možnosť návštevy areálu Kuchajda.
V dňoch 6.6., 7.6. a 9.6. bude vstup do areálu bez obmedzení, čiastočne bude z dôvodov inštalácie vybavenia obmedzený prístup do priestorov, vyznačených na modro.

Nový cenník prepravného na Lanovej dráhe

Autor: ekovps, 30.05.2019

Od 01.06.2019 je v platnosti nový cenník prepravného na Lanovej dráhe

Železná studienka - Kamzík

Nový cenník služieb EKO – podniku verejnoprospešných služieb pre obyvateľov.

Autor: ekovps, 28.05.2019

Odo dňa 01.06.2019 platí nový cenník služieb EKO – podniku verejnoprospešných služieb pre obyvateľov.

Odovzdávanie BIO odpadu v areáli Strediska údržby zelene na Račianskej ulici funguje.

Autor: ekovps, 23.05.2019

Prístupová cesta do areálu je opravená a Stredisko údržby zelene na Račianskej ulici opäť prijíma BIO odpad od obyvateľov mestskej časti BA NM.

 

V areáli Strediska údržby zelene na Račianskej ulici nie je možné odovzdávanie bio odpadu.

Autor: ekovps, 02.05.2019

Z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie chodníka pred vjazdom do areálu Strediska údržby zelene na Račianskej ulici 28 upozorňujeme občanov, že nie je možné odovzdávanie bio odpadu. Termín ukončenia prác nám nie je známy. Práce vykonáva Cesty Nitra, a.s. Groupe Colas.

Všeobecný zákaz lovu rýb na štrkovisku Kuchajda

Autor: ekovps, 23.04.2019

Z dôvodu prebiehajúceho ochorenia rýb sprevádzaného ich úhynom je na revíri 1-0980-1-1 Štrkovisko Kuchajda vyhlásený VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB. To znamená, že sa na uvedenom revíri nesmie loviť žiadna ryba. Zákaz trvá až do odvolania.

Zámer prenajať časť majetku v areáli Kuchajda

Autor: ekovps, 18.04.2019

Správca majetku EKO – podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, zverejňuje   ZÁMER  PRENAJAŤ  časti zvereného majetku / pozemok, nehnuteľnosť/, nachádzajúceho sa v areáli prírodného kúpaliska Kuchajda, za účelom poskytovania občerstvovacích služieb, resp. predaja tovaru

Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej nájomnej zmluve

Autor: ekovps, 16.04.2019

Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na prenájom pozemku registra “C“ KN parc. č. 15123/214 – zastavaná plocha a nádvorie a časti pozemkov registra “C“ KN parc. č. 15121/1 – vodná plocha

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov - JARNÉ UPRATOVANIE 2019

Autor: ekovps, 10.04.2019

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajenrov - JARNÉ UPRATOVANIE 2019

Lanová dráha opäť v prevádzke

Autor: ekovps, 28.03.2019

Lanová dráha od dnes, 28.03.2019 je opäť v prevádzke.

 

Lanová dráha až do odvolania nepremáva

Autor: ekovps, 22.03.2019

Lanová dráha od dnes, 22.03.2019 až do odvolania nepremáva z technických príčin.

Operačný plán zimnej údržby komunikácií 2018-2019

Autor: ekovps, 10.12.2018

Pripravili sme pre Vás dokument "Operačný plán zimnej údržby komunikácií 2018-2019"

Ponuka práce - Pracovník na ručné čistenie komunikácií

Autor: ekovps, 06.12.2018


v zimnom období vykonáva ručné odhadzovanie snehu a dočisťovanie komunikácií

Sledovanie pohybu vozidiel a techniky

Autor: ekovps, 05.12.2018

Sledovanie pohybu vozidiel údržby cestných komunikácií ...

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov - JESENNÉ UPRATOVANIE 2018

Autor: ekovps, 26.09.2018

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajenrov - JESENNÉ UPRATOVANIE 2018

Zrušenie VOS na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku

Autor: ekovps, 25.09.2018

Miestne zastupiteľstvo   z r u š u j e   vyhlásenú Obchodnú verejnú súťaž príspevkovej organizácie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto EKO – podniku verejnoprospešných služieb na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. registra “C“ č. 11488

Záver kultúrneho leta 2018 v Novom Meste

Autor: ekovps, 04.09.2018

Záver kultúrneho leta 2018 v Novom Meste - sobota 08.09.2018 od 10.00 hod v areáli Kuchajda

Výzva na zvýšenie pozornosti

Autor: ekovps, 09.07.2018

Chceme požiadať návštevníkov prírodného areálu Kuchajda, obzvlášť občanov, využívajúcich  prírodné jazero na kúpanie, o pozornosť pri kúpaní. Venujte prosím v týchto letných dňoch a horúčavách zvýšenú pozornosť deťom, taktiež starším luďom a ľudom so zdravotným obmedzením.

Odstávka lanovej dráhy 09. - 11.07.2018

Autor: ekovps, 03.07.2018

Z dôvodu nevyhnutnej opravy bude v dňoch 09. - 11.07.2018 (pondelok – streda)  odstávka lanovej dráhy Železná studienka - Kamzík.

Kultúrne leto 2018 v Novom Meste

Autor: ekovps, 28.06.2018

prinášame Vám program kultúrneho leta 2018 v Novom Meste

Uvedenie kúpaliska v prírodnom areáli Kuchajda v sezóne 2018 do prevádzky

Autor: ekovps, 25.06.2018

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto schválil uvedenie kúpaliska v prírodnom areáli Kuchajda v sezóne 2018 do prevádzky od 23.06.2018 do 31.08.2018.

Lanová dráha opäť v prevádzke

Autor: ekovps, 21.06.2018

Poruchu na lanovej dráhe Železná studienka - Kamzík sme odstránili.

Odstávka lanovej dráhy

Autor: ekovps, 21.06.2018

Z technických príčin je do odvolania uzavretá lanová dráha Železná studienka - Kamzík

Medzinárodný den jogy - 16.06.2018 na Kuchajde

Autor: ekovps, 11.06.2018

Indické veľvyslanectvo na Slovensku v spolupráci s mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto Vás pozývajú na MEDZINÁRODNÝ DEŇ JOGY - Rekreačný areál Kuchajda - Sobota 16. júna 2018 o 09:00

Ponuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku

Autor: ekovps, 06.06.2018

Organizácia EKO-podnik verejnoprospešných služieb v zmysle ustanovenia § 11 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou, ponúka na predaj fyzickým a právnickým osobám prebytočný a neupotrebiteľný hnuteľný majetok (príloha č. 1).

Letná sezóna 2018 na prírodnom kúpalisku Kuchajda

Autor: ekovps, 24.05.2018

Na základe Rámcovej zmluvy o poskytovaní vodnej záchrannej služby na prírodnom kúpalisku Kuchajda zo dňa 17.5.2018 Vám týmto oznamujeme, že začiatok letnej sezóny 2018 ...

Voľné pracovné miesta

Autor: ekovps, 11.05.2018

EKO VPS rozširuje svoj kolektív a ponúka nižšie uvedené pracové pozície ...

Zámer prenajať časť zvereného majetku - Kuchajda 2018

Autor: ekovps, 07.05.2018

Správca majetku EKO – podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, zverejňuje

z á m e r     p r e n a j a ť

Obchodná verejná súťaž - Račianska ulica - parcela č. 11488

Autor: ekovps, 26.04.2018

EKO – podnik verejnoprospešných služieb    v y h l a s u j e    Obchodnú verejnú súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom
pozemku parc. registra “C“ č. 11488

Zmena ceny prepravného na lanovej dráhe

Autor: ekovps, 12.04.2018

Odo dňa 11.04.2018 je platný nový cenník prepravného na lanovej dráhe

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov - JARNÉ UPRATOVANIE 2018

Autor: ekovps, 09.04.2018

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajenrov - JARNÉ UPRATOVANIE 2018

 

Zámer prenajať časť majetku v Tržnici

Autor: ekovps, 01.03.2018

 

Správca majetku EKO – podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, zverejňuje

z á m e r   p r e n a j a ť

Otváracie hodiny na Tržnici počas vianočných sviatkov 2017

Autor: ekovps, 21.12.2017

otváracie hodiny na Tržnici počas vianočných sviatkov 2017 a začiatku roka 2018

 

Zber odpadu s obsahom škodlivín - jeseň 2017

Autor: ekovps, 22.09.2017

 

14.10.2017 od 8.00 do 10.00 v areáli EKO – podniku VPS na Račianskej 28
bude jesenný zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, ktorý zabezpečuje hlavné mesto v spolupráci s mestskou časťou.

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - JESENNÉ UPRATOVANIE 2017

Autor: ekovps, 14.09.2017

Pripravili sme pre Vás informácie k akcii: Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - JESENNÉ UPRATOVANIE 2017

Kúpanie na Kuchajde opäť povolené

Autor: ekovps, 24.08.2017

 

Na prírodnom kúpalisku Kuchajda na Novom Meste je od 24.08.2017 opäť povolené kúpanie. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) to konštatoval po výsledku analýz

Na Kuchajde platí zákaz kúpania

Autor: ekovps, 03.08.2017

Na prírodnom kúpalisku Kuchajda na Novom Meste platí od 03.08.2017 zákaz kúpania. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) tak reagoval na nevyhovujúcu mikrobiologickú kvalitu vody.

 

Lanová dráha počas augusta v prevádzke každý deň

Autor: ekovps, 31.07.2017

 

Lanová dráha Železná studienka - Kamzík bude počas augusta, tj. od 01.08.2017 do 31.08.2017, denne od pondelka do nedele otvorená od 10:00 hod. do 18:00 hod.

Kultúrne leto 2017 na Kuchajde

Autor: ekovps, 24.07.2017

prinášame Vám zoznam akcií konaných na Kuchajde počas kultúrneho leta 2017 v Novom Meste

Uzavretie lanovej dráhy do 28.06.2017

Autor: ekovps, 21.06.2017

Lanová draha Železná studienka - Kamzík nepremáva z technických príčin do 28.06.2017.

Dňa 29.06.2017 už bude lanová dráha v prevádzke.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Verejné obstarávanie - Papierové vrecká s lopatkou pre zber psích exkrementov.

Autor: ekovps, 02.06.2017

Verejné obstarávanie - Papierové vrecká s lopatkou pre zber psích exkrementov.

Verejné obstarávanie - zákazka "Zabezpečenie inžinierskej činnosti a technickej infraštruktúry k zámeru Zátišie - areál Eko - podniku verejnoprospešných služieb."

Autor: ekovps, 02.06.2017

Verejné obstarávanie - zákazka "Zabezpečenie inžinierskej činnosti a technickej  infraštruktúry k zámeru Zátišie - areál Eko - podniku verejnoprospešných služieb."

 

Zámer prenajať časť zvereného majetku ZT Pharma

Autor: ekovps, 24.05.2017

V súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, EKO – podnik VPS zverejňuje

z á m e r

PONUKA NA ODPREDAJ POHĽADÁVOK

Autor: ekovps, 11.05.2017

Príspevková organizácia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, EKO – podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 (ďalej len ako „EKO – podnik“) týmto ponúka na odpredaj

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - JARNÉ UPRATOVANIE 2017

Autor: ekovps, 06.04.2017

Pripravili sme pre Vás informácie k akcii: Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - JARNÉ UPRATOVANIE 2017

Odoberanie odpadu od občanov mestskej časti

Autor: ekovps, 29.03.2017

Odpad sa delí na viacero druhov, napríklad na komunálny, stavebný, biologicky rozložiteľný, nebezpečný, ...

Cenník služieb EKO – podniku verejnoprospešných služieb pre obyvateľov 2017

Autor: ekovps, 02.01.2017

Cenník služieb EKO – podniku verejnoprospešných služieb pre obyvateľov platný od 01.01.2017

Otváracie hodiny na Tržnici počas vianočných sviatkov

Autor: ekovps, 05.12.2016

otváracie hodiny na Tržnici počas vianočných sviatkov

Mapa zimnej údržby a operačný plán ZUK 2016-2017

Autor: ekovps, 18.11.2016

Mapa zimnej údržby a operačný plán zimnej údržby komunikácií 2016-2017

Gaštanica - dokumenty

Autor: ekovps, 04.11.2016

Dokumenty k projektu revitalizácie Gaštanice

 

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - JESENNÉ UPRATOVANIE

Autor: ekovps, 19.10.2016

Pripravili sme pre Vás informácie k akcii: Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - JESENNÉ UPRATOVANIE

Uzavretie lanovej dráhy

Autor: ekovps, 13.09.2016

Dňa 22.09.2016 (štvrtok) a 29.09.2016 (štvrtok) bude z dôvodu ročnej údržby uzavretá Lanová dráha zo Železnej studienky na Kamzík.

 

Na Kuchajde je pre nevyhovujúcu vodu zákaz kúpania

Autor: ekovps, 05.08.2016

Na prírodnom kúpalisku Kuchajda platí od 05.08.2016 pre nevyhovujúci stav vody zákaz kúpania.

Adrenalínové nebo 2016 na Kuchajde

Autor: ekovps, 14.06.2016

Z dôvodu konania podujatia "Adrenalínové nebo 2016"  bude dňa 18.6.2016 vstup do v areálu Kuchajda čiastočne spoplatnený ...

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - JARNÉ UPRATOVANIE

Autor: ekovps, 15.04.2016

Pripravili sme pre Vás informácie k akcii: Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - JARNÉ UPRATOVANIE

Zámer prenajať športové ihrisko na Mikovíniho ulici

Autor: ekovps, 21.03.2016

Zámer prenajať športové ihrisko na Mikovíniho ulici

 

Otváracie hodiny Tržnice počas veľkonočných sviatkov

Autor: ekovps, 15.03.2016

Otváracie hodiny Tržnice počas veľkonočných sviatkov

  

Otváracie hodiny Tržnice počas vianočných sviatkov a začiatku roka 2016

Autor: EKO - podnik VPS, 16.12.2015

Otváracie hodiny Tržnice počas vianočných sviatkov a začiatku roka 2016

Oznámenie: v stredu 1. júla 2015 nebude z dôvodu opravy premávať lanová dráha Železná studnička - Kamzík

Autor: EKO - podnik VPS, 11.06.2015

EKO-podnik VPS oznamuje, že v stredu 1. júla 2015 nebude z dôvodu opravy premávať lanová dráha Železná studnička - Kamzík. V prípade záujmu návštevy lanovky vo štvrtok 2. júla 2015 sa o prevádzke informujte na tel. č. 02/54792503.

Uzavretie lanovej dráhy

Autor: EKO - podnik VPS, 04.06.2015

Dňa 11.06. – 12.06. 2015 bude z technických príčin uzavretá Lanová dráha zo Železnej studienky na Kamzík.

Pôvodná stránka www.ekovps.sk

Autor: EKO - podnik VPS, 10.09.2014

Na stránke, napĺňaní údajov a databáz sa pracuje. Pre prechod na pôvodnú stránku použite prosíme tento odkaz:

 

Pôvodná stránka

Vitajte na našej novej stránke

Autor: EKO - podnik VPS, 10.03.2014

Práve sa nachádzate na novej stránke Eko VPS. Veríme, že Vám bude slúžiť lepšie ako predchádzajúca. Staršiu verziu našej stránky môžete stále nájsť na tomto odkaze:

old.ekovps.skPočítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2022 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava